Thursday, August 31, 2006

Pro desetikubíkovou stříkačku bohatě stačí, když seškrábneme skvrnku o průměru šesti milimetrů. Vodu ze stříkačky nejdříve vystříkneme do misky a pak natáhneme zpět. Tento krok provádíme několikrát za sebou, aby výtrusy ve stříkačce byly důkladně promíchány.
Jestliže je otisk uskladněn již delší dobu, bývají výtrusy vysušené. V takovém případě musíme minimálně šest hodin počkat, než roztok použijeme. Výtrusy musí nejdříve znovu pohltit vlhkost.

Wednesday, August 30, 2006

Výtrusy psilocybinových hub se zničí, jakmile přijdou do styku s čímkoliv příliš teplým. Musíme proto počkat, dokud miska a injekční stříkačka nezískají pokojovou teplotu. Když je jisté, že můžeme pokračovat, vezmeme zapalovač a nad jeho plamenem sterilizujeme připravený kuchyňský nůž a jehlu injekční stříkačky. Čepel nože necháme vychladnout. V té době se nesmí ničeho nedotknout. Jakmile je chladná, otisk opatrně otevřeme a trochu výtrusů seškrábneme do skleněné misky.

Tuesday, August 29, 2006

Do injekční stříkačky

několikrát natáhneme horkou vodu z mísy. Vnitřek stříkačky a jehly tak bude čistý a sterilní. To je zvláště důležité, používáme-li jehlu, kterou se již jednou substrát očkoval, protože v ní pravděpodobně zůstalo nepatrné množství živin, na nichž se mohly rozšířit cizí bakterie či plísně. Stříkačku naposledy naplníme horkou vodou, tu však tentokrát již nevystříkneme. Necháme ji vychladnout. Teplá voda může jednak pokračovat v ničení zbývajících bakterií či plísní a jednak může být po vychladnutí použita jako sterilní voda, které je zapotřebí při přípravě roztoku. V této době již jehla nesmí přijít s ničím do styku.

Monday, August 28, 2006

ejdříve musíme sterilizovat

N skleněnou misku, v níž budeme roztok připravovat, injekční stříkačku a vodu, ze které bude roztok zhotoven.
Skleněnou mísu naplníme vodou a položíme do ní skleněnou misku. Miska musí být celá ponořená. Mísu dáme do mikrovlnné trouby a vodu na deset minut uvedeme do varu. Troubu bychom měli nastavit tak, aby var nebyl příliš prudký a aby se nevypařilo více vody, než je nezbytně nutné. Skleněnou misku vyndáme, přebytečnou vodu z ní vylijeme a celou ji ihned překryjeme velkou sklenicí. Vzdušné bakterie a plísně se tak k misce nedostanou. Počkáme, dokud voda v misce nevychladne.

ejdříve musíme sterilizovat

N skleněnou misku, v níž budeme roztok připravovat, injekční stříkačku a vodu, ze které bude roztok zhotoven.
Skleněnou mísu naplníme vodou a položíme do ní skleněnou misku. Miska musí být celá ponořená. Mísu dáme do mikrovlnné trouby a vodu na deset minut uvedeme do varu. Troubu bychom měli nastavit tak, aby var nebyl příliš prudký a aby se nevypařilo více vody, než je nezbytně nutné. Skleněnou misku vyndáme, přebytečnou vodu z ní vylijeme a celou ji ihned překryjeme velkou sklenicí. Vzdušné bakterie a plísně se tak k misce nedostanou. Počkáme, dokud voda v misce nevychladne.

ejdříve musíme sterilizovat

N skleněnou misku, v níž budeme roztok připravovat, injekční stříkačku a vodu, ze které bude roztok zhotoven.
Skleněnou mísu naplníme vodou a položíme do ní skleněnou misku. Miska musí být celá ponořená. Mísu dáme do mikrovlnné trouby a vodu na deset minut uvedeme do varu. Troubu bychom měli nastavit tak, aby var nebyl příliš prudký a aby se nevypařilo více vody, než je nezbytně nutné. Skleněnou misku vyndáme, přebytečnou vodu z ní vylijeme a celou ji ihned překryjeme velkou sklenicí. Vzdušné bakterie a plísně se tak k misce nedostanou. Počkáme, dokud voda v misce nevychladne.

Sunday, August 27, 2006

Příprava roztoku obsahujícího výtrusy

Nejdůležitější za všeho je sterilita. Jestliže je otisk napaden nějakou plísní nebo bakterií nebo zavleče-li se kontaminace do roztoku, objeví se později při kultivaci potíže. Ideální je, když v místnosti, kde se roztok připravuje, není žádný pohyb vzduchu. Celý prostor, kde se bude pracovat, by měl být pečlivě vyčištěn a uklizen (viz kapitola Dodržování čistoty).
Co je potřeba:
• otisk s výtrusy
• desetikubíková injekční stříkačka s dlouhou jehlou
• destilovaná voda
• skleněná miska
• skleněná nebo keramická mísa pro mikrovlnné trouby
• velká sklenice
• zapalovač
• ostrý kuchyňský nůž
• mikrovlnná trouba

Friday, August 25, 2006

Jestliže výtrusy

uskladníme na chladném, suchém a tmavém místě, zůstanou až 18 měsíců životaschopné. Jestliže na dno pouzdra od kinofilmu dáme malé množství silikagelu a na něj klubíčko bavlny, získáme ideální nádobu, ve které můžeme otisk přechovávat. Bavlna zamezuje přímému styku silikagelu s výtrusy. Pouzdro s výtrusy dáváme do chladničky.
Chceme-li být soběstační, měli bychom si zhotovit raději otisků více a uložit je každý na jiné místo. Nikdy není jisté, kdy budou vystaveny masívní kontaminaci nebo tepelnému zničení.

Thursday, August 24, 2006

Vhodným zdrojem s

terilního hedvábného papíru je papír na čištění brýlí. Jestliže nemáme jistotu ohledně jeho čistoty, dáváme jej na 15 minut do trouby zahřáté na teplotu 2200C. Potom jej přikryjeme skleničkou, a dříve než na něj položíme klobouček, jej necháme důkladně vychladnout. Sklíčko sterilizujeme tak, že jej umyjeme lihem. Jakmile se na papíru objeví otisk, skleničku a klobouk odstraníme a papír složíme tak, aby se k výtrusům nemohl dostat žádný vzduch. Jestliže je otisk zhotoven na sklíčku, přiložíme ihned po sundání skleničky jiné sklíčko a okraje zalepíme izolační páskou.

Wednesday, August 23, 2006

Ten položíme

na sterilní kousek hedvábného papíru nebo skla a přikryjeme malou skleničkou. Sklenička udržuje vlhkost a zároveň klobouk chrání před vnější kontaminací. K tomu, aby klobouček pod sebou znechal své výtrusy, musí být vlhkost uvnitř skleničky nepatrně nižší než vlhkost prostředí, ve kterém vyrůstal. V takovém případě papír či sklíčko pokládáme na kus bavlněné látky rozprostřené na stole. Přiložená sklenička pak tolik netěsní a látka umožní přebytečné vlhkosti, aby unikla. Za jeden nebo dva dni zanechá klobouk pod sebou své výtrusy, jež vypadají jako prach.

Tuesday, August 22, 2006

Jakmile se nám podařilo získat nebo vypěstovat zralou plodnici, stojíme před úkolem zhotovit si otisk s výtrusy, abychom později mohli s kultivací pokračovat. Doba, kdy je za tímto účelem nejvhodnější ji sklidit, je závislá na jejím druhu. Většinou se začíná, když je klobouk plochý nebo když se začíná prohýbat.
Nejdůležitější ze všeho je sterilita. Měli bychom být pečliví a v otázce sterility svého otisku nedělat kompromisy. Třeň dospělé houby nejdříve odřízneme sterilizovaným nožem nebo skalpelem od klobouku.

Monday, August 21, 2006

Jak získat otisk s výtrusy

Otisk jsou výtrusy shromážděné na nějakém hladkém povrchu. Může sloužit různým účelům, například pomoci k identifikaci vzorku pozorováním jeho barvy, nebo, je-li zhotoven na skleněné destičce, studiem tvarů výtrusů pod mikroskopem. Mykologické identifikační klíče obsahují popisy otisků s výtrusy a mikroskopické vlastnosti výtrusů různých druhů hub. Otisky s výtrusy jsou také zavedenou metodou shromažďování výtrusů pro pozdější naočkování substrátu. Otisk z jednoho klobouku obsahuje milióny výtrusů.

Sunday, August 20, 2006

Sběr plodnic

Oblečení a boty bychom si měli vzít takové, abychom byli v teple a suchu. Houby se sbírají v době, kdy je všude zima a vlhko. Prochladnutí v lese nebo u potoka rozhodně není moc příjemné.
Houby se nejlépe sbírají do košíku s rovným dnem. Jednotlivé druhy hub ukládáme do kornoutů z voskového papíru. Tím se až do návratu domů udrží oddělené a čerstvé. Plastické obaly nepoužíváme, neboť urychlují rozklad a hnití. Pro odřezávání hub od země bude užitečný kapesní nožík. Musíme být opatrní a neporušit podzemní kořenový systém, více než je nezbytně nutné. Měli bychom si s sebou vzít také poznámkový blok, kam bychom si měli pro každý druh zapisovat jednotlivé související údaje. Zejména místo, kde jsme plodnici nalezli, jaký typ stromů u ní rostl, zdali rostla sama, roztroušeně, ve skupinách či v trsech, její charakteristickou vůni nebo chuť, barvu a tvar jejího klobouku, třeně a výtrusnice. Zapisujeme vše, co se může později změnit. Zejména si všímáme jakýchkoliv barevných změn na místech, kde byla houba otlačena či poškozena. Když jsme si naprosto jisti, že nalezená houba je ta, kterou hledáme, můžeme ji očistit hned na místě, nezkušení by ji měli přinést domů neporušenou. Očištěním odstraníme rozpoznávací znaky. Čím více znaků je zaznamenaných, tím větší šance je při pozdější identifikaci. Je lepší, když jsou houby čerstvé a když od jednoho druhu nasbíráme různě staré exempláře.
Pátrání po houbách může být časem velmi unavující. Každý by měl mít proto dobrou náladu a dostatek potravin. Obojího bude pravděpodobně zapotřebí.

Friday, August 18, 2006

V Čechách

rostou plodnice těchto hub nejčastěji a nejlépe od srpna do poloviny listopadu, v chladných a vlhkých měsících, které následují po suchém a teplém létě, jež je pro rozvoj mycelia nejdůležitější. Ideální počasí pro sběr hub je takové, kdy je již delší dobu pod mrakem a moc neprší. Slunce podstatně urychluje jejich stárnutí a hnití, protože obsahují více jak devadesát procent vody.
Před odjezdem bychom měli pamatovat na tři věci, na oblečení, na místo, kam se budou ukládat, a na svou energii.

Thursday, August 17, 2006

Další pomůcka,

jež pomáhá při rozpoznání hub, je barva výtrusů. Ta by měla být u psilocybinových hub vždy tmavě červenočerná, černá nebo rudohnědá. Barva výtrusů se zjišťuje tak, že vezmeme dva klobouky, jeden položíme na kus bílého a druhý na kus černého papíru. Budou-li se výtrusy zkoumat pod mikroskopem, položíme klobouky na skleněnou destičku. Na šest až čtyřiadvacet hodin je dáme na bezprašné místo. Prach, který se na papírech objeví, jsou výtrusy. Oba papíry potom srovnáme.

Tuesday, August 15, 2006

Mnoho zahraničních knih

o halucinogenních houbách doporučuje pro psilocybinové druhy jednoduchý test, který spočívá v rozříznutí těla houby a vyčkání zhruba 30 minut, než dojde ke zmodrání. Ke zmodrání dochází díky oxidaci látek na bázi indolu, které tělo houby obsahuje. Zbarvení je podobné inkoustové modři, a protože povrch nejznámějších lysohlávek je nažloutlý, je výsledný odstín modrozelený. Ačkoli většina psilocybinových hub bude na test reagovat kladně, mohou tak činit i jiné druhy, žádné se však těm psychoaktivním nepodobají.

Monday, August 14, 2006

Psilocybinovým houbám se nejlépe daří při teplotách od 12 do 250C, přičemž při vyšších teplotách se tvoří méně psilocybinu. Mají rády dobře odvodněná místa, protože nezralé mycelium je nadměrnou vlhkostí poškozováno. Zralé mycelium, aby poskytlo maximální množství hub, potřebuje vody naopak mnoho. Vydrží dokonce i několikadenní déšť, prší-li však dlouho, začíná postupně odumírat a hnít.

Saturday, August 12, 2006

Hledání hub a získávání výtrusů

K tomu, abychom mohli začít s domácí kultivací, potřebujeme jednu plodnici nebo několik výtrusů. V současné době neexistuje mnoho způsobů, jak si je opatřit. Jednou z cest je objednání si otisku nebo roztoku s výtrusy u jedné z uvedených zahraničních zasilateských služeb. Jinou možností je vydat se na podzim do přírody a zkusit najít místo, kde houba roste. Pokud není nablízku zkušený a znalý člověk, který dokáže a hlavně chce takovou houbu ukázat, neměli bychom se raději do hledání pouštět. Některé druhy nepsilocybinových hub, jež lze s lysohlávkami zaměnit, jsou nebezpečně jedovaté. Je nezbytně nutné, abychom se dobře naučili rozeznat houbu podle klíče. Existuje soubor různých znaků, podle kterých lze spolehlivě identifikovat uvedené druhy. Neodpovídá-li houba po všech stránkách, není možné ji použít. Požití takovýchto hub může způsobit prudký průjem, zvracení či mimořádné křeče, které končívají i smrtí. To je také jeden z důvodů, proč by začátečník měl začít jíst nasbírané houby až v bezpečném prostředí domova ve společnosti někoho, komu důvěřuje (viz set a setting).

Friday, August 11, 2006

Bezprostředně před prací

bychom měli umýt pracovní stůl. Celou místnost vydezinfikovat. Umýt si paže, ruce a nehty dezinfekčním mýdlem. Vzít si jednoduché oblečení, ideální je čerstvě vyprané tričko s krátkými rukávy. Vykloktat si antiseptikem, zakrýt si ústa a nos čistou látkou případně chirurgickou rouškou. Vlasy si zakrýt chirurgickou čapkou nebo koupací čepicí. Zamezit jakémukoliv průvanu. Zavřít dveře a ucpat v nich všechny otvory. Nenechat v místnosti žádný hmyz ani zvířata, a totéž platí pro lidi, kteří nejsou nezbytně zapotřebí. Mycelia, výtrusů či roztoku se dotýkat pouze sterilizovaným vybavením. Nenahýbat se nad práci. Zamezit všem prudkým pohybům, které by mohly vyvolat pohyb vzduchu. Být zruční a mít všechno potřebné po ruce. Nikomu nedovolit, aby v průběhu práce vstoupil do místnosti.

Thursday, August 10, 2006

Dodržování čistoty

Nejobtížnější částí kultivace psilocybinových hub je dodržování pravidel techniky čistého pěstování. Sterilní prostředí by mělo být naprostou samozřejmostí. V našem okolí je obvykle mnoho druhů bakterií a houbovitých výtrusů, které poletují ve vzduchu, lpí na našich rukou a oděvech či s každým výdechem vycházejí z našich úst. Musí být proto přijata mimořádná opatření, aby se nedostaly k výtrusům či k ještě nekolonizovanému sterilnímu substrátu, jež by mohly velmi rychle zamořit. Při práci s výtrusy, při přípravě roztoku či v průběhu očkování musíme přesně dodržovat následující body. Měli bychom pracovat v čisté, uklizené a bezprašné místnosti.

Wednesday, August 09, 2006

Několik dní po svém přemístění začne mycelium produkovat první plodnice. Během dalších týdnů se objevují stále nové a nové. Období růstu trvá tak dlouho, dokud substrát obsahuje vláhu a živiny.
Je velice pravděpodobné, že jakmile začnou houby dorůstat, vznikne potřeba je usušit a uschovat. Někteří lidé dávají přednost sušeným houbám před jejich čerstvými protějšky. V závěru příručky jsou proto popsány možnosti, jak houby nejlépe usušit, uskladnit a jaké jsou způsoby jejich užití.

Tuesday, August 08, 2006

Poté,

co je substrát připraven, jej umístíme do zavařovacích sklenic a necháme teplotně sterilizovat. Jakmile sklenice vychladnou, jsou naočkovány roztokem obsahujícím výtrusy. Na konci této fáze je k dispozici dostatečné množství substrátu, které přinese mnoho gramů sušených hub nebo mycelia. Jakmile je substrát zcela prorostlý myceliem, nemusejí se steriliní podmínky již tolik dodržovat, protože se houba případným vetřelcům většinou ubrání. Růst mycelia obvykle trvá dva až tři týdny. V této době již mycelium obsahuje psychoaktivní látky, které mohou být jednoduchým způsobem extrahovány. Ti, kteří chtějí vlastní plodnice, dávají kolonizovaný materiál buď do terária, nebo do igelitového stanu, ve kterých udržují 90% vlhkost vzduchu. Rostoucí houby vytvářejí kysličník uhličitý, jenž musí být neustále odváděn.

Monday, August 07, 2006

Aby houba rostla,

musíme ji nejdříve naočkovat na vhodný substrát a počkat, až se na něm usadí. To vyžaduje sterilitu, neboť substrát neobsahuje žádné ochranné látky a může být napaden jakýmikoliv plísněmi nebo bakteriemi, které jsou přítomny v ovzduší. Důvod, proč je pěstování hub obtížnější než kultivace jiných rostlin, je ten, že některé plísně a bakterie vytvářejí toxiny, které jsou pro člověka smrtelně nebezpečné. Mycelium bere živiny a vláhu z celého substrátu a snadno se může stát, že do houby přivede také tyto nebezpečné látky. Proto je důležité přísně dodržovat sterilní podmínky a v případě jakéhokoliv podezření na kontaminaci substrát vyhodit. První krok probíhá v zavařovacích sklenicích. K zhotovení substrátu se během posledních dvaceti let používaly například brambory, rýže, ptačí zob, žito, ječmen, oves, pšenice, proso, pšeničná nebo žitná sláma, piliny, dřevěné třísky, koňský hnůj či noviny. V této příručce je popsána příprava dvou substrátů, jednoho z mouky z rýže natural a vermikulitu a druhého z žitného zrna. Podle ankety, která před časem probíhala na Internetu, jsou obě tyto směsi v současnosti nejpoužívanější a začátečníkům nejvíce doporučované. Vše, co je potřeba, je snadno dostupné ve specializovaných prodejnách s racionální výživou a se zahradnickými potřebami.

Sunday, August 06, 2006

V následujících kapitolách je uvedeno vše, co je ke kultivaci psilocybinových hub či mycelia zapotřebí.
Ať už se rozhodneme jakkoliv, nejprve si budeme muset obstarat sterilní výtrusy nebo některou část zralé houby. Výtrusy použijeme k přípravě roztoku, kterým budeme očkovat sklenice s novým substrátem. Tato část je již obtížnější a k jejich získání musíme úspěšně zvládnout sterilní proceduru. Profesionálně připravený roztok můžeme za pár korun objednat u některé uvedené zásilkové služby.

Sběr, způsoby užívání a pěstování psilocybinových hub

Na začátku sedmdesátých let, v době, kdy byl výzkum LSD téměř po celém světě zastaven, se začalo stále více experimentátorů poohlížet po jiných látkách zprostředkovávajících změněné stavy vědomí. Houby obsahující psilocybin a psilocin se díky své poměrně snadné dostupnosti v přírodě postupně ocitly v centru pozornosti. Během následujících deseti let se na knižním trhu objevila celá řada příruček, které popisovaly poměrně jednoduchá řešení toho, jak přenést jejich laboratorní kultivaci do domácího prostředí. Díky rozsáhlé diskusi, jež na toto téma v posledních letech probíhá na Internetu, si dnes každý potenciální pěstitel může vybrat mezi dvěma základními přístupy. První, velice jednoduchý, spočívá v kultivaci mycelia psilocybinové houby, z něhož se potom získávají požadované psychoaktivní alkaloidy. Druhý, o poznání složitější, popisuje, jak vypěstovat vlastní plody.

Friday, August 04, 2006

kořenový vztlak

-vytlačování vody do nadzemních částí, hlavně zjara, kdy ještě nejsou listy, po poranění dřevin vytéká míza, u nepoškozené rostliny-gutace (gutta=kapka)-výdej vody vodními skulinami v kapalném skupenství
-poměr mezi příjmem a výdejem vody-vodní bilance, nadměrný výpar-vznik vodního deficitu-vadnutí rostliny
-anabióza-stav snížení životních procesů při velkém suchu (cyanobakterie, řasy, mechorosty) x vyšší cévnaté rostliny (vyrovnaná hladina vody)

Thursday, August 03, 2006

transpirace

(trans=přes, spirare=dýchat)-odpařování vody z nadzemních orgánů a tedy nasává vzduchu, důležité pro vedení vodního proudu, pasivní děj, stomatární tr.-voda se odpařuje z buněk do mezibuněčných prostor a odtud difundují průduchy do okolí, kutikulární tr.-celým povrchem listů, jen u mladých listů
koheze-síly bránící přerušení vodního sloupce
kapilární vzlínání-menší význam
-rostlina využije v metabolismu jen asi 2% vody procházející tělem, ale i tak je transpirační proud důležitý pro:
-zásobování buněk k vodou a udržování turgoru
-transport minerálů a živin
-ochrana před přehřátím
-přísun CO
-rychlost transpirace se během dne mění

Wednesday, August 02, 2006

-difůze-transport částic z míst s vyšší koncentrací na místa s nižší
-osmóza-druh difůze-voda proniká do roztoku odděleného polopropustnou (semipermeabilní) membránou-ta je propustná pro vodu, ne však pro rozpouštěnou látku, roztok se tak zřeďuje a zvětšuje svůj objem, tlak opačným směrem, který by jinak propouštěl vodu je osmotický tlak
-díky turgoru (tlaku) má rostlina potřebnou pevnost, ztráta vody způsobuje vadnutí rostliny
-k osmóze dochází jen v hypotonickém prostředí (hypó=pod, tónos=napětí, tlak), tzn. v prostředí s nižší koncentrací osmoticky aktivních látek, ve velmi zředěném prostředí buněčná stěna praská (pylová zrna na vodní hladině, plody s vysokým obsahem cukrů při dešti)
-v hypertonickém prostředí (hypér=nad)-s vyšší koncentrací osmoticky aktivních látek uniká voda ven-plazmolýza (rozkrojená osolená ředkvička se „rosí“)
-k vedení vody na větší vzdálenost se používají cévy a cévice-kořenové vlásky-korový parenchym-endodermis-dřevní parenchym-xylém kořene-dřevní část cévních svazků-končí v listech
-při pohybu se uplatňuje:

Tuesday, August 01, 2006

Vodní režim

-příjem, vedení, výdej vody
-nižší a ponořené vodní rostliny přijímají vody celým povrchem těla
-vyšší rostliny-kořenovým systémem, hl. v kořenovém vlášení
-neustálý pohyb v rostlině na základě spádu-vodního potenciálu v systému půda-rostlina-atmosféra, vyjadřuje se v pascalech, čistá voda-0 Pa, v rostlině většinou záporné hodnoty, vodní potenciál-o kolik je aktivita vody v rostlině rozdílná od aktivity čisté vody