Monday, August 21, 2006

Jak získat otisk s výtrusy

Otisk jsou výtrusy shromážděné na nějakém hladkém povrchu. Může sloužit různým účelům, například pomoci k identifikaci vzorku pozorováním jeho barvy, nebo, je-li zhotoven na skleněné destičce, studiem tvarů výtrusů pod mikroskopem. Mykologické identifikační klíče obsahují popisy otisků s výtrusy a mikroskopické vlastnosti výtrusů různých druhů hub. Otisky s výtrusy jsou také zavedenou metodou shromažďování výtrusů pro pozdější naočkování substrátu. Otisk z jednoho klobouku obsahuje milióny výtrusů.