Friday, August 04, 2006

kořenový vztlak

-vytlačování vody do nadzemních částí, hlavně zjara, kdy ještě nejsou listy, po poranění dřevin vytéká míza, u nepoškozené rostliny-gutace (gutta=kapka)-výdej vody vodními skulinami v kapalném skupenství
-poměr mezi příjmem a výdejem vody-vodní bilance, nadměrný výpar-vznik vodního deficitu-vadnutí rostliny
-anabióza-stav snížení životních procesů při velkém suchu (cyanobakterie, řasy, mechorosty) x vyšší cévnaté rostliny (vyrovnaná hladina vody)