Wednesday, August 02, 2006

-difůze-transport částic z míst s vyšší koncentrací na místa s nižší
-osmóza-druh difůze-voda proniká do roztoku odděleného polopropustnou (semipermeabilní) membránou-ta je propustná pro vodu, ne však pro rozpouštěnou látku, roztok se tak zřeďuje a zvětšuje svůj objem, tlak opačným směrem, který by jinak propouštěl vodu je osmotický tlak
-díky turgoru (tlaku) má rostlina potřebnou pevnost, ztráta vody způsobuje vadnutí rostliny
-k osmóze dochází jen v hypotonickém prostředí (hypó=pod, tónos=napětí, tlak), tzn. v prostředí s nižší koncentrací osmoticky aktivních látek, ve velmi zředěném prostředí buněčná stěna praská (pylová zrna na vodní hladině, plody s vysokým obsahem cukrů při dešti)
-v hypertonickém prostředí (hypér=nad)-s vyšší koncentrací osmoticky aktivních látek uniká voda ven-plazmolýza (rozkrojená osolená ředkvička se „rosí“)
-k vedení vody na větší vzdálenost se používají cévy a cévice-kořenové vlásky-korový parenchym-endodermis-dřevní parenchym-xylém kořene-dřevní část cévních svazků-končí v listech
-při pohybu se uplatňuje: