Sunday, August 06, 2006

Sběr, způsoby užívání a pěstování psilocybinových hub

Na začátku sedmdesátých let, v době, kdy byl výzkum LSD téměř po celém světě zastaven, se začalo stále více experimentátorů poohlížet po jiných látkách zprostředkovávajících změněné stavy vědomí. Houby obsahující psilocybin a psilocin se díky své poměrně snadné dostupnosti v přírodě postupně ocitly v centru pozornosti. Během následujících deseti let se na knižním trhu objevila celá řada příruček, které popisovaly poměrně jednoduchá řešení toho, jak přenést jejich laboratorní kultivaci do domácího prostředí. Díky rozsáhlé diskusi, jež na toto téma v posledních letech probíhá na Internetu, si dnes každý potenciální pěstitel může vybrat mezi dvěma základními přístupy. První, velice jednoduchý, spočívá v kultivaci mycelia psilocybinové houby, z něhož se potom získávají požadované psychoaktivní alkaloidy. Druhý, o poznání složitější, popisuje, jak vypěstovat vlastní plody.