Sunday, August 20, 2006

Sběr plodnic

Oblečení a boty bychom si měli vzít takové, abychom byli v teple a suchu. Houby se sbírají v době, kdy je všude zima a vlhko. Prochladnutí v lese nebo u potoka rozhodně není moc příjemné.
Houby se nejlépe sbírají do košíku s rovným dnem. Jednotlivé druhy hub ukládáme do kornoutů z voskového papíru. Tím se až do návratu domů udrží oddělené a čerstvé. Plastické obaly nepoužíváme, neboť urychlují rozklad a hnití. Pro odřezávání hub od země bude užitečný kapesní nožík. Musíme být opatrní a neporušit podzemní kořenový systém, více než je nezbytně nutné. Měli bychom si s sebou vzít také poznámkový blok, kam bychom si měli pro každý druh zapisovat jednotlivé související údaje. Zejména místo, kde jsme plodnici nalezli, jaký typ stromů u ní rostl, zdali rostla sama, roztroušeně, ve skupinách či v trsech, její charakteristickou vůni nebo chuť, barvu a tvar jejího klobouku, třeně a výtrusnice. Zapisujeme vše, co se může později změnit. Zejména si všímáme jakýchkoliv barevných změn na místech, kde byla houba otlačena či poškozena. Když jsme si naprosto jisti, že nalezená houba je ta, kterou hledáme, můžeme ji očistit hned na místě, nezkušení by ji měli přinést domů neporušenou. Očištěním odstraníme rozpoznávací znaky. Čím více znaků je zaznamenaných, tím větší šance je při pozdější identifikaci. Je lepší, když jsou houby čerstvé a když od jednoho druhu nasbíráme různě staré exempláře.
Pátrání po houbách může být časem velmi unavující. Každý by měl mít proto dobrou náladu a dostatek potravin. Obojího bude pravděpodobně zapotřebí.