Friday, August 11, 2006

Bezprostředně před prací

bychom měli umýt pracovní stůl. Celou místnost vydezinfikovat. Umýt si paže, ruce a nehty dezinfekčním mýdlem. Vzít si jednoduché oblečení, ideální je čerstvě vyprané tričko s krátkými rukávy. Vykloktat si antiseptikem, zakrýt si ústa a nos čistou látkou případně chirurgickou rouškou. Vlasy si zakrýt chirurgickou čapkou nebo koupací čepicí. Zamezit jakémukoliv průvanu. Zavřít dveře a ucpat v nich všechny otvory. Nenechat v místnosti žádný hmyz ani zvířata, a totéž platí pro lidi, kteří nejsou nezbytně zapotřebí. Mycelia, výtrusů či roztoku se dotýkat pouze sterilizovaným vybavením. Nenahýbat se nad práci. Zamezit všem prudkým pohybům, které by mohly vyvolat pohyb vzduchu. Být zruční a mít všechno potřebné po ruce. Nikomu nedovolit, aby v průběhu práce vstoupil do místnosti.