Tuesday, August 01, 2006

Vodní režim

-příjem, vedení, výdej vody
-nižší a ponořené vodní rostliny přijímají vody celým povrchem těla
-vyšší rostliny-kořenovým systémem, hl. v kořenovém vlášení
-neustálý pohyb v rostlině na základě spádu-vodního potenciálu v systému půda-rostlina-atmosféra, vyjadřuje se v pascalech, čistá voda-0 Pa, v rostlině většinou záporné hodnoty, vodní potenciál-o kolik je aktivita vody v rostlině rozdílná od aktivity čisté vody