Friday, August 25, 2006

Jestliže výtrusy

uskladníme na chladném, suchém a tmavém místě, zůstanou až 18 měsíců životaschopné. Jestliže na dno pouzdra od kinofilmu dáme malé množství silikagelu a na něj klubíčko bavlny, získáme ideální nádobu, ve které můžeme otisk přechovávat. Bavlna zamezuje přímému styku silikagelu s výtrusy. Pouzdro s výtrusy dáváme do chladničky.
Chceme-li být soběstační, měli bychom si zhotovit raději otisků více a uložit je každý na jiné místo. Nikdy není jisté, kdy budou vystaveny masívní kontaminaci nebo tepelnému zničení.