Thursday, August 10, 2006

Dodržování čistoty

Nejobtížnější částí kultivace psilocybinových hub je dodržování pravidel techniky čistého pěstování. Sterilní prostředí by mělo být naprostou samozřejmostí. V našem okolí je obvykle mnoho druhů bakterií a houbovitých výtrusů, které poletují ve vzduchu, lpí na našich rukou a oděvech či s každým výdechem vycházejí z našich úst. Musí být proto přijata mimořádná opatření, aby se nedostaly k výtrusům či k ještě nekolonizovanému sterilnímu substrátu, jež by mohly velmi rychle zamořit. Při práci s výtrusy, při přípravě roztoku či v průběhu očkování musíme přesně dodržovat následující body. Měli bychom pracovat v čisté, uklizené a bezprašné místnosti.