Thursday, August 03, 2006

transpirace

(trans=přes, spirare=dýchat)-odpařování vody z nadzemních orgánů a tedy nasává vzduchu, důležité pro vedení vodního proudu, pasivní děj, stomatární tr.-voda se odpařuje z buněk do mezibuněčných prostor a odtud difundují průduchy do okolí, kutikulární tr.-celým povrchem listů, jen u mladých listů
koheze-síly bránící přerušení vodního sloupce
kapilární vzlínání-menší význam
-rostlina využije v metabolismu jen asi 2% vody procházející tělem, ale i tak je transpirační proud důležitý pro:
-zásobování buněk k vodou a udržování turgoru
-transport minerálů a živin
-ochrana před přehřátím
-přísun CO
-rychlost transpirace se během dne mění