Monday, July 09, 2007

Tieto pravidlá

treba dodržiavať pri zbieraní čerstvých rastlinných surovín. Vo
väčšine prípadov však nie sú v zhode so zvláštnosťami jednotlivých liečivých rastlín
a s podmienkami, od ktorých závisí hromadenie aktívnych látok v období vegetácie.
Aby sa určilo, kedy je najvhodnejší čas zberu určitej liečivej rastliny, či jej časti,
alebo kedy sa rastlina nachádza vo „farmako-terapeutickej zrelosti", t. j. obsahuje
najväčšie množstvo aktívnych látok, musí sa zistiť ich kvantitatívne hromadenie
počas celého vegetačného obdobia. Keď je aktívna látka zo skupiny sacharidov, ako
sú napríklad slizovité látky, rastlinnú surovinu (napríklad koreň slezu) zbierame na
jeseň, lebo vtedy podzemné časti týchto rastlín sú najbohatšie na rezervné látky. Keď
však je aktívna zložka zo skupiny sekundárne vytváraných látok, napríklad
alkaloidov, táto podmienka neplatí. Koreň ľuľkovca je tiež v tomto čase najbohatší
na škrob, no obsah alkaloidov v jeho koreni je najvyší pre d príchodom jesene.