Thursday, June 21, 2007

Med

sa aktívne zúčastňuje látkovej výmeny, procesu tkaninového dýchania
a zvlášť procesu vytvárania krvi spolu so železom a kobaltom. Biologická úloha
mnohých mikroelementov nie je ešte dostatočne preskúmaná, no ich význam pri
zachovaní zdravia organizmu je nesporný. V tomto zmysle liečenie rastlinami je
prirodzená cesta podávania mikroelementov organizmu. Pri liečení chorého
organizmu rastlinami, aj keď sa niekedy nevie presne určiť, aký je nedostatok
mikroprvkov, výsledky bývajú priaznivé a ťažkosti sa strácajú. Prijímanie mikroprvkov
z rastlinných organizmov je oveľa efektívnejšie, ako liečenie čistými chemickými
látkami. Z tohto hľadiska je rastlinný organizmus dokonalejší ako ľudský, lebo
z neorganických látok sám vytvára organické, z ktorých sa skladá a ktoré potrebuje
pre život a vývin, no vyššie živočíchy a človek napriek svojej vyspelosti používajú
hotové látky, ktoré nemôžu syntetizovať a bez ktorých nemôžu existovať. Takýmto
spôsobom sa človek nachádza a vždy sa bude nachádzať v úzkej závislosti od činnosti
organizmov rastlinného sveta.