Tuesday, July 03, 2007

Jednou z metód zachovania prírodných nálezisk divorastúcich liečivých rastlín je
periodické striedanie vy užívaných nálezisk.
V rastlinnom organizme nepretržite prebiehajú biochemické procesy, preto
zbieranie jednotlivých rastlinných orgánov musíme robiť práve v čase, keď sú liečivé
zložky nahromadené v rastline v najväčšom množstve. Aby sme dosiahli tento cieľ,
je dôležité dodržať tieto zásady:
a) Kvety zbierame skôr, ako sa úplne rozvinú, nie až keď sú odkvitnuté alebo
začínajú vytvárať plody.
b) Listy zbierame až keď sú úplne vyvinuté, majú prirodzenú farbu, nie sú
nahryzené od škodcov a poškodené. Pri mnohých druhoch liečivých rastlín sa
vyžaduje, aby sa listy zbierali bez stopiek.
c) Vňať sa nereže dlhšia a k o 200 mm, a to od začiatku vrchola stonky smerom ku
koreňu, v žiadnom prípade s a netrhá (výnimkou je púpava lekárska, ktorej vňať sa
zbiera spolu s koreňom). Nezbiera sa vňať, ktorej kvety sú odkvitnuté alebo
nerozkvitnuté. Stonky, ako aj listy na nej musia mať prirodzenú farbu a tvar.
d) Kôru zbierame zo stromov určených na vyrúbanie na jar, keď začína prúdenie
miazgy (pred a pri rozvití listov). Používa sa iba kôra zo zdravých a nepoškodených
konárov. Nie je vhodné, aby pri zbere kôry ostávalo na nej drevo. Obyčajne sa kôra
oddeľuje z konárov mladých stromov.