Tuesday, June 26, 2007

Je dokázané,

že v ľudskom organizme prebieha okolo 15 000 biochemických
reakcií, z ktorých 5 000 zaradujeme medzi základné biochemické reakcie. Keď
všetky tieto reakcie prebiehajú normálne, v organizme prebieha normálna látková
výmena, organizmus je zdravý. V opačnom prípade funkcia buniek, tkanív a orgánov
je narušená, ľudský organizmus začína chorľavieť. Spočiatku sa narušené funkcie
môžu kompenzovať regulačným mechanizmom organizmu a nemusíme ich spozorovať.
Neskôr sa však prejavuje chorobný stav, ktorý si vyžaduje vonkajší zásah. Na
harmonický priebeh látkovej výmeny (dokonca iba v bunke) sú nevyhnutné viaceré
chemické látky, vitamíny, enzýmy a mikroelementy. Ľudský organizmus ich
najprirodzenejšie prijíma ako produkty rastlinnej bunky, zostrojenej a pracujúcej
podobným spôsobom ako v živočíšnej bunke. Práve preto metódy liečenia
rastlinnými drogami a ich aktívnymi látkami sú omnoho fyziologickejšie ako metódy
súčasnej chemoterapie.