Wednesday, June 27, 2007

Pri liečení liečivými rastlinami treba vedieť, že aktívne látky niektorých rastlín,
napríklad náprstníka vlnatého a ľuľkovca zlomocného, majú silné účinky, kým
zložky napríklad rumančeka pravého alebo mäty piepornej pôsobia oveľa slabšie.
Drogy so slabším účinkom sú netoxické a môžu sa používať dlhší čas pri liečení
chronických ochorení. Drogy so silne pôsobiacimi zložkami sa predpisujú, keď pri
liečení treba docieliť silný efekt. Drogy so slabším účinkom sa používajú aj na
preventívne liečenie alebo pri rehabilitácii po mnohých ochoreniach. Napríklad kvet
aj plod hlohu sa predpisuje na ochranu proti degeneračným ochoreniam srdcovocievneho
systému alebo počas rehabilitácie pri domácom liečení, rumanček pri
vytrvalých žalúdočných ťažkostiach, púpava pri dlhotrvajúcom liečenii reumatizmu
a pod. Iné rastliny sa používajú do kúpeľov, ako obklady i ako masážne prostriedky.
Môžu sa použiť čisté alebo v kombinácii s inými liečivými rastlinami. Niektoré liečivé
rastliny majú aj vedľajšie účinky, preto sa stávajú objektom výskumu toxikologie.
Fytoterapeuti musia byť dobre informovaní o účinkoch liečivých rastlín a musia
zvoliť také liečenie, ktoré nie je nebezpečné, pri ktorom nevznikajú alergické
reakcie a toxické príznaky.
Samoliečenie liečivými rastlinami neskúsenými ľuďmi prináša tiež veľa nebezpečia.
Typickým príkladom je poškodenie hrubého čreva pri dlhotrvajúcom a nepravidelnom
používaní drog účinkujúcich na chudnutie, čo zapríčiňuje ťažkosti vo
vodno-soľnej výmene a vyvoláva stav slabosti a opustenosti. Pri dlhotrvajúcom
používaní sladovky hladkoplodej (sladkého drievka) môžu vzniknúť opuchliny,
bradykardia a zvýšenie krvného tlaku. Surová zemiaková šťava môže vyvolať
ťažkosti podobné ako pri užívaní atropínu, pretože zemiaková šťava obsahuje
solanín. Pri silno účinkujúcich liečivých rastlinách predávkovaním môžu vzniknúť
vážne následky pre chorého, napríklad pri požití imela, náprstníka vlnatého, blenu
a iných.
Na úspešné používanie liečivých rastlín je nevyhnutné, aby fytoterapeut mal
dobrú prípravu a dostatok vedomostí z oblasti biologických vied.
Rastlinné liečenie sa môže a musí rozvíjať iba v úzkej spolupráci so súčasnou
medicínou, biológiou, agrobiológiou, biochémiou, fytochémiou, farmakológiou,
toxikológiou, fyzioterapiou a inými vedami.