Tuesday, June 19, 2007

Ultramikroelementy

sú súčasťou každého organizmu, tak ako prirodzené rádioaktívne
prvky. Pri ich nedostatku sa narúša látková výmena, znižuje sa životná
schopnosť jednotlivých buniek, tkanív i celého organizmu. Ochorenia, ktoré vznikli
v dôsledku ich nedostatku, možno liečiť len dodaním chýbajúcich rádioaktívnych
prvkov.
Každý mikroprvok alebo ultramikroprvok plní špecifickú fyziologickú úlohu
v ľudskom organizme a nemôže byť nahradený iným prvkom. Zúčastňuje sa pri
tvorbe určitých vitamínov, enzýmov, hormónov a iných látok spojených s biochemickými
procesmi. Všetky procesy látkovej výmeny v organizme, vrátane vnútrobunkovej,
prebiehajú za prítomnosti určitých chemických prvkov, napríklad
mangán je nevyhnutný pri vytváraní vitamínu C, kobalt pri vytváraní vitamínu B1 2 .
Kobalt sa nachádza v pankrease, ktorý reguluje výmenu sacharidov v organizme.
Meď stimuluje činnosť hormónov hypofýzy. Jód je obsiahnutý v hormóne štítnej
žľazy.