Sunday, July 01, 2007

Od chvíle, keď bo la rastlina odtrhnutá, začínajú v nej prebiehať procesy, ktoré
musia byť vhodne usmernené, aby sa získali drogy s uchovanými liečivými látkami
a najpriaznivejším liečivým účinkom. Počas sušenia niektorých liečivých rastlín
vznikajú vplyvom enzýmov zmeny v chemickom zložení aktívnych látok. V niektorých
prípadoch sú tiet o zmeny užitočné, no v iných sú nežiadúce.
Pri zbere liečivých rastlín je dôležité zachovať náleziská rastlín. To sa robí podľa
určitých pravidiel, ktoré sú rozdielne pre jednotlivé rastliny. Pri zbere musíme vždy
nechať určité rastliny na rozmnožovanie daného druhu, aby sa zabezpečil zber aj na
budúci rok. Počet rastlin toho istého druhu sa určí podľa konkrétnych podmienok.
V žiadnom prípade nesmieme dopustiť vykorenenie rastliny, keď sa zbierajú jej
nadzemné časti. Rastliny zbierame vhodnými nástrojmi — nožmi, nožnicami,
hrebeňmi na zbieranie rumančeka a inými.