Friday, July 06, 2007

e) Púčiky zbierame v čase, keď sa otvárajú. Pri zbere ich nechytáme do ruky, ale
ich priamo odrezávame do košíka, v ktorom ich odnášame na miesto sušenia.
f) Semená a plody zbierame obyčajne pred ich plnou zrelosťou. Semená rastlín,
ktorých plod je tobolka alebo šešuľa, zbierame pred ich rozpuknutím.
g) Podzemné časti r a s t l ín (korene, hľuzy, podzemky) zbierame na jar, keď
ešte nezačala vegetácia, alebo na jeseň, keď už vegetácia končí.
Korene vykopávame špeciálnymi rýľmi, pričom treba dávať pozor, aby sa
neporanili alebo nerozdrobili. Korene niektorých liečivých rastlín sa vykopávajú po
prvom roku, iných až po druhom či treťom roku od ich vývinu . Korene je vhodné
vykopávať po daždi alebo na jar, keď je pôda po snehu dostatočne mäkká. Po
vykopaní treba korene umytím pod tečúcou vodou zbaviť nalepenej pôdy a hneď
očistiť (odkôrovať). Väčšie korene narežeme alebo naštiepame z na menšie časti, no
niektoré sa nechávajú celé. Drobné korienky a vlásočnice sa odstraňujú ešte pri
vyberaní a čistení a potom sa hneď zakopú späť, aby sa zabezpečila úroda v budúcich
rokoch.