Saturday, June 30, 2007

Zbieranie liečivých rastlín

Rastlinné drogy sa získavajú z liečivých rastlín zbieraných vo vhodnom čase roka
a pripravených vo vhodných termínoch a v zodpovedajúcich podmienkach.
Každú liečivú rastlinu treba zbierať v súlade s jej špecifickými vlastnosťami, za
vhodných poveternostných podmienok a v rozličnom čase cez deň. Liečivé rastliny
zbierame ručne alebo mechanizovane. Pri ručnom zbere ukladáme čerstvú vňať,
korene, púčiky a konáriky do vhodných nádob, debničiek, košov, tašiek a pod. Treba
dávať pozor, aby sa rastliny nepotlačili a nepoškodili pri prenášaní na miesto, kde sa
pripravujú drogy ale bo sa rastliny sušia. Podľa druhu rastliny a rastlinné ho orgánu,
z ktorého sa získava droga, musia sa pri ich zbere dodržať zásady charakteristické pre
každú liečivú rastlinu.