Monday, June 25, 2007

Pestovanie liečivých rastlín

pomocou agrobiologických metód a selekciou vytvára
možnosti vyšľachtiť nové kultivary s vysokým obsahom aktívnych látok, vitamínov,
enzýmov a mikroprvkov. Týmto spôsobom sa môže fixovať kvantitatívny obsah
liečivých zložiek do nízkych hraníc, zatiaľ čo v divorastúcich rastlinach je kolísanie
ich obsahu dosť značné a neovplyvniteľné.
Pri pozorovaní biochemického zloženia rastlín môžeme nájsť rastliny zhodné
podľa zloženia a liečebného účinku. Podľa situácie možno zamieňa ť jednu rastlinu za
druhú s cieľom dosiahnutia lepšieho výsledku alebo náhrady nedostupnej, prípadne
dovozovej drogy. Napríklad namiesto koreňa ipekakuány (Rad. ipecacuarahae) sa
u nás používa koreň aj kvet prvosienky (Rad. et Flos primulae) alebo namiesto
sennového listu a plodu (Fol. et Fruct. sennae) kôra z krušiny jelšovej (Cort.
frangulae).