Friday, July 13, 2007

Rastlinný orgán

je určitý čas po odtrhnutí ešte živý, aj keď v tkanivách neprebieha
pravá látková výmena. V procese vädnutia však v rastline začínajú prebiehať zmeny
po značnej strate vody, pričom bunky postupne odumierajú. Takže v nazbieraných
rastlinách prebiehajú enzymatické procesy iba v čase, keď rastliny obsahujú ešte
veľa vody. Po zvädnutí rastlinného orgánu a v čase ich sušenia nastáva spontánne
rozpadávanie iba labilných látok. Je samozrejmé, že zmeny, ktoré vznikajú
premenou čerstvej rastlinnej časti na drogu, majú dôležitý význam pre ich liečivé
zloženie i ich terapeutický účinok. Niekedy sa môže zloženie rastlín zmeniť počas
sušenia v dôsledku iných príčin — priebeh oxidačných procesov alebo racemizácie
(pri pomalom sušení ľuľkovca zlomocného sa hyoscyamín mení na atropín).