Tuesday, July 10, 2007

Dôležité je aj to, v ktorej časti dňa zbierame rastlinnú surovinu. Je zistené, že
napríklad biologická aktívnosť listov náprstníka sa v noci zmenšuje, lebo vtedy sa
glykozidy rozpadávajú a cez deň sa znovu zvyšuje v dôsledku aktívneho priebehu
biosyntézy glykozidov. Maximum dosahuje v popoludňajších hodinách, keď je
najvhodnejší čas na zbieranie listov náprstníka.
Pri využívaní bohatstva prirodzených lokalít liečivých rastlín treba však postupovať
uvážene a šetrne, pretože každoročným zberom sa aj bohaté lokality liečivých
rastlín postupne oslabujú a nakoniec úplne zanikajú . V SSR platí zákon SNR
č. 1/1955 Zb. a v ČSR zákon č. 40/1956 Zb. a z nich odvodené vyhlášky, ktoré
určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany .