Monday, June 18, 2007

Zistilo sa, že mikroelementy alebo ich komplexy s pôvodom prírodných
rastlinných látok nespôsobujú ani vo väčšom množstve toxické javy.
Niektoré orgány a tkanivá človeka majú schopnosť vyberať si určité mikroelementy,
napríklad kadmium sa zhromažďuje v obličkách, zinok a nikel v pankrease, lítium
a ťažké kovy sa koncentrujú v elementoch krvi, hliník a kremík v krvnej plazme.
V jadre nervových buniek centrálneho mozgu sa vo veľkom množstve nachádzajú
mikroelementy, z ktorých niektoré sú rovnomerne rozdelené v mozgu a iné sa
koncentrujú v jeho rozličných častiach.
Prítomnosť mikroelementov v organizme a ich koncentrácia v jednotlivých
orgánoch a tkanivách nie je náhodná, ale je spojená s ich biologickou úlohou
v procese životnej činnosti organizmu.
Rádioaktívne prvky sa tiež koncentrujú v určitých orgánoch. V ľudskom mozgu sa
nachádza určité množstvo rádia a v rastlinách sa tento prvok sústreďuje v koreňovej
sústave.