Sunday, June 17, 2007

Mikroelementy

Rastliny obsahujú prvky, ktorých prítomnosť zvyšuje liečivé účinky vitamínov
a spôsobuje, že ich možno užívať vo vyšších dávkach. Deväť chemických prvkov sa
zúčastňuje na zložitej štruktúre ľudského organizmu. Sú to: uhlík, vodík, kyslík,
fosfor, draslík, vápnik, horčík, striebro a železo, ktoré predstavujú okolo 99 %
všetkých prítomných chemických prvkov. Ostatné 1—2 % zaberajú prvky: kobalt,
jód, zinok, meď, bór, molybdén a iné, ktoré organizmus potrebuje vo veľmi malých
množstvách — desatinách alebo stotinách percenta. Preto tieto prvky nazývame
mikroelementy. Prvky, ktorých obsah v organizme predstavuje len milióntinu či
miliardtinu percenta, sa volajú ultramikroelementy. Medzi ne patria: urán, thórium,
lantán, samárium a iné. Mikroelementy, hoci i vo veľmi malých množstvách, sú
nevyhnutné pre normálnu funkciu zdravého organizmu, preto sú v tomto zmysle
rovnocenné makroelementom.