Sunday, July 15, 2007

Inokedy

však tieto procesy spôsobujú rozpad liečivých látok a likvidáciu ich
liečebného efektu. Enzymatické pôsobenie je nežiadúce pri rastlinách obsahujúcich
labilné látky, napríklad listy náprstníka vlnatého, ľuľkovca zlomocného, blenu
čierneho, kyaničky purpurovej a iných. Enzymatické procesy neprebiehajú pri
inaktivácii enzýmov, v dôsledku čoho vznikajú tzv. stabilizované drogy. Na tento
účel sa používajú rozličné metódy konzervovania, ako napríklad: na čerstvé liečivé
rastliny sa pôsobí horúcimi alkoholmi alebo chloroformovými parami a potom sa
rastliny sušia; môžu sa použiť aj vodné pary alebo vriaca voda, keď sa pri tom nemení
zloženie liečivej rastliny (hľuzy vstavača sa potopia na krátky čas do vriacej vody,
čím sa stabilizujú napriek tomu, že tento proces vyvoláva glejenie škrobu
obsiahnutého v týchto hľúzach). V stabilizovaných drogách enzymatické procesy
nemôžu prebiehať.