Sunday, July 15, 2007

Aktívnosť enzýmov

do značnej miery závisí od koncentrácie vodíkových iónov
v bunke. Tieto ióny sú dostatočne aktívne zvyčajne pri hodnote pH prostredia medzi
7 — 10 (alkalické prostredie). Niektoré enzýmy sú aktívne aj v kyslom prostredí.
Niekedy rozpady liečivých látok prebiehajúce pod vplyvom enzýmov v liečivých
rastlinách zvyšujú farmakoterapeutickú hodnotu rastlín, no v iných prípadoch sú
tieto premeny nežiadúce. Napríklad kvalitnejší mätový olej sa získava z listov, ktoré
sa pred destiláciou nechali odstáť 12 hodín, pretože za tento čas vznikajú niektoré
biochemické premeny. Vytváranie kumarínu v čerstvých rastlinách komonice
lekárskej, premena redukovaných antrachinónov pod vplyvom oxidačných enzýmov,
hydrolytické rozpadanie glykozidu sinigrínu v horčicovom semene, pričom sa
vytvára amylhorčicový olej a iné sú výsledkom enzymatických procesov, ktoré sú
nevyhnutné na dosiahnutie liečebného efektu v daných drogách.