Friday, June 15, 2007

Enzýmy

Dnes sa názvom enzýmy označujú také bielkoviny, ktoré majú v organizme úlohu
katalyzátorov. Ich biosyntéza sa uskutočňuje v živých bunkách. Enzýmy katalyzujú
takmer všetky biochemické procesy, regulujú nielen normálne ale aj patologicky
prebiehajúce procesy. Bez prítomnosti týchto zlúčenín je život absolútne vylúčený.
Veľká časť enzýmov je zložená len z jednoduchých bielkovín (proteíny) a volajú sa
jednozložkové enzýmy. Všetky ostatné enzýmy, ktoré okrem bielkovín obsahujú aj
iné chemické zložky — sacharidy, lipidy, kovy a iné, sa nazývajú dvojzložkové
enzýmy; pri nich bielkovinová zložka sa volá apoenzým a celý kompex z bielkovinovej
a nebielkovinovej časti — choloenzým.

Labels: