Wednesday, June 13, 2007

Vitamíny

Vitamíny sú organické zlúčeniny s rozličným chemickým zložením, ktoré zvierací
a ľudský organizmus nemôže syntetizovať, ale ich musí získavať potravou. Ľudský
organizmus ich potrebuje vo veľmi malých množstvách, no ich nepretržitý prísun do
krvného obehu je bezpodmienečne potrebný pre normálny priebeh mnohých
biochemických procesov a tiež na zachovanie normálnych fyziologických potrieb
v tkanivách a orgánoch. Ich neprítomnosť spôsobuje silný patologický stav
organizmu, ako narušenie látkovej výmeny, poškodenie funkcie nervovej sústavy
a iné poruchy. Všetky sa označujú ako avitaminózy. Zistilo sa, že biologická
aktívnosť väčšiny vitamínov spočíva v ich účasti ako katalyzátorov v enzymatických
systémoch, ktoré katalyzujú výmenné procesy v organizme. Podľa ich rozpustnosti
vo vode a v olejoch sa vitamíny rozdeľujú do dvoch skupín. Rozpustné v olejoch sú
vitamíny A, D, E a K a rozpustné vo vode sú C, B-komplex, P, PP a iné. Niektoré
vitamíny sa dostávajú do organizmu potravou vo forme provitamínov, ktoré sa
potom v ňom rozkladajú na nevyhnutné vitamíny.

Labels: