Sunday, August 19, 2007

Vo všetkých podzemných častiach

sa zhromažďujú zásobné látky, ktoré sú na jar
nevyhnutné pre vývin rastliny. Podzemok sa líši od koreňa tým, že vytvára uzly
a medziuzlové články, púčiky a listy a na hľúzach sa tiež môžu vytvárať púčiky.
Korene, hľuzy, podzemky a cibule sa nachádzajú v prírode v rozličných
obmenách: hlavný koreň s bočnými koreňmi, kuželovitý koreň, zväzkovitý koreň,
hľuzovitý koreň, šupinatá cibuľa a horizontálny podzemok, vertikálny podzemok
a hľuzy. Hľuzovitý koreň vytvára napríklad dália, púpava, sladovka hladkoplodá
(sladké drievko), vstavač a pod.
Modifikované korene s novými funkciami sú: príchytný koreň (brečtan), barlovitý
koreň (kukurica, fikus), vzdušný koreň (liany), zaťahovací koreň (jasienka, ľalia
a iné).