Sunday, August 12, 2007

charakterizujú jednotlivé rastlinné druhy. Postavenie listov môže byť: striedavé
Na čepeli možno pozorovať mnohé žilky rozličnej hrúbky a rôzne rozkonárené. Sú
to v podstate cievne zväzky, ktorými sa transportuje voda a soli z koreňov do listov
a opačným smerom prúdia organické zlúčeniny syntetizované v listoch. Podľa
konzistencie listy môžu byť bylinné, blanité, kožovité (brečtan, medvedica lekárska),
mäsité, priesvitné, tučné, tvrdé a pod.
Podľa členitosti čepele listy rozdeľujeme na jednoduché a zložené. Najčastejšie sa
vyskytujú jednoduché listy. Takéto listy majú najčastejšie byliny a niektoré stromy.
Majú iba jednu listovú čepeľ, ktorá je celistvá alebo delená.
Podľa tvaru a delenia sa jednoduché listy rozdeľujú na: perovito zárezové,
dlaňovito strihané, laločnaté, zastrihované, rozstrapkané, zárezové a dielne. Tieto
znaky tvoria aj rozličné kombinácie. Zložené listy sú zostavené z niekoľkých
čepelí. Podľa postavenia čepelí sa listy delia na dlaňovito a perovito zložené.
Podľa tvaru vrchola čepele môžu byť listy: tupé, končisté, ostňovité, zaokrúhlené,
uťaté, utlačené, vykrojené a iné. Podľa tvaru bázy listovej čepele: srdcovité,
obličkovité, vykrojené, šípovité, oštepovité, klinovité a iné. Podľa zúbkatosti okraja
listovej čepele sú listy: celistvookrajové, zúbkaté, pílkovité, vrúbkované, vykrajované,
strihané a iné.