Monday, August 06, 2007

Piestik sa skladá

Stavba kvetu: A — prierez kvetom čerešne, B — tyčinka, C — plodolist nahosemenných rastlín,
D — plodolist krytosemenných rastlín — piestik: 1 — koruna, 2 — tyčinka, 3 — piestik, 4 — kalich,
5 - čiaška, 6 - pernica, 7 - nitka, 8 - peľové zrno, 9 — blizna, 10 - Čnelka, 11 — semenník
Semenníky: 1 — vrchný — tyčinky a kvetné obaly vyrastajú z bazálnej časti; 2 — polospodný — bazálna
časť zrastá s kvetným lôžkom alebo kvetnými obalmi a tyčinkami; 3 — spodný — kvetné obaly a tyčinky
vyrastajú z hornej časti
Súkvetie: A — strapcovité: 1 — jednoduchý strapec, 2 — chocholík, 3 — jednoduchý klas, 4 — jahňada,
5 — okolík, 6 — šúlok, 7 — hlávka, 8 — úbor; B — vrcholíkovité: 1 — závinok, 2 — kosáčik, 3 — skrutec,
4 — vejárik, 5 — vidlica, 6 — vrcholík
z dolnej rozšírenej časti — semenníka, strednej zúženej časti — čnelky a hornej časti
— blizny. Čnelka niekedy nemusí byť vyvinutá, hovoríme, že blizna je sediaca.
Semenník podľa polohy k iným častiam kvetu môže byť vrchný, spodný a polospodný.
Vrchný semenník je voľný, nezrastený s ostatnými časťami kvetu a kvetným
lôžkom. Spodný semenník je zrastený s kvetným lôžkom.
Kvety sa nachádzajú buď na vrcholoch stoniek alebo v pazuchách listov.
Rozložené sú po jednom alebo v súkvetiach. Súkvetia môžu mať najrozmanitejšiu
formu, stavbu alebo rozloženie. Súkvetia sú klasifikované do dvoch veľkých skupín,
a to jednoduché a zložené.