Sunday, August 19, 2007

Korene, hľuzy, podzemky a cibule

— rozoznávanie a zbieranie
Koreň drží rastlinu v pôde, z ktorej prijíma vodu a minerálne soli, hromadí v sebe
zásobné látky a slúži na vegetatívne rozmnožovanie rastliny. Niekedy sa korene
modifikujú, aby mohli plniť doplňujúce alebo úplne iné funkcie. Môžu sa v nich
hromadiť zásobné látky, ktoré majú veľký význam pre fytoterapiu. Pravý (nie
modifikovaný) koreň nikdy nevytvára listy a nie je členený na uzly a internódiá.
Koreň sa skladá z hlavného koreňa a bočných koreňov. Spolu vytvárajú koreňovú
sústavu.
Okrem bočných koreňov sa niekedy vytvárajú ďalšie korene, aby sa zväčšila ich
celková plocha a zlepšila minerálna výživa. Pri niektorých rastlinách sa vytvárajú na
Typy koreňovej
sústavy:
A — s hlavným koreňom,
B — so zakrpateným
hlavným koreňom;
1 — hlavný koreň,
2 — bočné korene
Korene podľa tvaru: 1 — niťovitý, 2 — zhrubnutý, 3 — v strede zhrubnutý, 4 — na vrchole zhrubnutý,
5 — prerušovane zhrubnutý, 6 - srdcovitý, 7 — vretenovitý, 8 — valcovitý, 9 — kužeľovitý, 10 — repovitý
listoch (begónia), pri iných slúžia ako vedľajšia opora. Koreň, ako aj iné orgány,
podlieha modifikácii. Dosť často zhrubne, pričom vytvára buľvy, hľuzy, podzemky
a cibule — sú to modifikované korene.