Thursday, August 16, 2007

Niekedy sú stonky tak veľmi modifikované, že sa ťažko dajú spoznať a namiesto
nich rastliny rozvíjajú nepravé stonky. Také sú napríklad stonky cibule, cesnaku
a póru, pričom sa v ich stonke ukladajú zásobné látky. Nezáleží na tom, do akej
miery je stonka modifikovaná, vždy je nositeľom listov a kvetov. Spolu s listami
a kvetmi nachádza upatnenie pri rastlinnom liečení (fytoterapii). Pre zberača rastlín
je známe, že drogu vňať predstavujú stonky spolu s listami a kvetmi. Vňať sa zbiera
v čase kvitnutia rastliny, pričom sa odrezáva vrchných 0,20 m spolu s vrcholom. Vňať
sa suší zviazaná na malé zväzky, ktoré sa zavesia na suché, teplé a vzdušné miesto.
Keď začne vnútorná vňať vo zväzku černieť, treba drogu rozostlať na tenkú vrstvu
a sušiť ako listy alebo kvety. Keď drogu sušíme v sušiarni, teplota by sa mala
pohybovať od 40 do 70 °C. Sušenie pokračuje dovtedy, kým sa stonka pri
manipulácii láme; nesmie sa ohýbať.