Friday, August 10, 2007

špirálovité), protistojné a praslenovité. Podľa spôsobu pripojenia k stonke listy
rozdeľujeme do nasledovných skupín: stopkatý list (lipa, fialka), sediaci, polosediaci,
zbiehavý, poloobjímavý, objímavý (mak), prerastený, zrastený (klinček).
Postavenie listov na stonke: 1 — prízemná ružica, 2 - listy protistojné, 3 — listy striedavé, 4 — listy
praslenovité
Pripojenie listov na stonku: 1 — stopkatý list, 2 — sediaci list, 3 — zbiehavý list, 4 — objímavý list,
5 — prerastený list, 6 — zrastené listy
Okraj listov: 1 — celistvookrajový, 2 — pílkovitý, 3 — dvojité pílkovitý, 4 — gracovitý, 5 — zúbkatý,
6 — vrúbkovaný, 7 — chobotovitý, 8 — vykrajovaný, 9 — vyhryzený
Zložené listy: 1 — nepárno perovitý list, 2 — párno perovitý list, 3 — pretrhovane nepárno perovitý list,
4 - dvojité perovitý list, 5 - dlaňovito zložený list - trojpočetný, 6 - dlaňovito zložený list - päťpočetný