Sunday, August 12, 2007

Listy

sa zbierajú ručne, ukladajú sa do košov, pričom sa prečistia od listov iných
rastlín, poškodených a nekvalitných listov, rozostieľajú sa v tenkých vrstvách a sušia
sa pri teplote nie vyššej ako 45 °C. Sušenie pokračuje dovtedy, kým sa pri stlačení
stredná žilka listu začne lámať a list sa neohýba, ale sa láme a rozpadá.
Stonka a vňať — rozoznávanie a zbieranie
Pri rastlinách stonka spĺňa niekoľko hlavných funkcií. Predovšetkým slúži ako
opora rastlinného organizmu, pričom nesie listy, kvety, transportuje vodu a soli
z koreňov a v opačnom smere z listov asimilované zlúčeniny. Okrem toho sa v nej
ukladajú rezervné výživné látky, ktoré rastlina využíva skoro na jar.
Stonka sa modifikuje do najrôznejších tvarov, ktoré spĺňajú najrozličnejšie
funkcie: ochrannú, asimilačnú, rezervnú, zásobnú (vody) a iné. Modifikované
stonky sú: podzemky, niekedy aj hľuzy, cibule (jednoduché, zložité, podzemné aj
nadzemné), cibuľovité hľuzy, asimilujúce stonky, niektoré tŕne a úponky, sukulenty
so silno rozvinutým vodonosným tkanivom a iné.