Saturday, August 04, 2007

Podľa rozloženia

kvetných častí sa kvety delia na pravidelné a asymetrické. Keď sú
v jednom kvete vyvinuté tyčinky aj piestik, kvet je obojpohlavný, keď sa tyčinky
nachádzajú v jednom kvete (samčom) a piestik v druhom (samičom), kvety sú
jednopohlavné. Ak sa na tej istej rastline nachádzajú samičie aj samčie kvety,
rastlina je jednodomá, keď má len jeden druh kvetov (samičie alebo samčie), je
dvojdomá.
Najdôležitejšími časťami kvetu sú tyčinky a piestik. Tyčinky sú zložené z nitky
a peľnice. Peľnica má dva peľové vačky plné peľových zrniek.