Friday, August 10, 2007

Listy — rozoznávanie a zbieranie

Listy patria medzi najdôležitejšie rastlinné orgány. Ich prostredníctvom rastliny
fotosyntetizujú, dýchajú a odparujú vodu získanú z koreňov. Práve v listoch
prebieha syntéza všetkých organických látok nevyhnutných pre život rastlinnej
bunky. Tu sa syntetizujú látky, ktoré sú potrebné pre fytoterapiu.
List spĺňa najrôznejšie funkcie — v listoch sa zhromažďujú zásobné látky, slúžia na
vegetatívne rozmnožovanie. Prílistky, listene, kalich, šupiny púčikov na stonke
a podzemných orgánoch, klíčne lístky, šupiny podzemných cibúl, niektoré ostne,
tŕne a úponky sú modifikované listy, ktoré majú najrozličnejšie funkcie.
Dobre vyvinutý list je zložený z listovej čepele, listovej stopky a pošvy. Čepeľ je
lupeňovitá časť listu, ktorá spĺňa jeho základné funkcie. Pomocou listovej stopky sa
čepeľ orientuje k svetlu. Pošva je rozšírená časť stopky v mieste, kde je listová stopka
pripojená k stonke. Pri listovej stopke niektorých rastlín sa vytvárajú prílistky, ktoré
majú rozličnú formu i funkciu.
Postavenie listov na stonke je dôležitým znakom, prostredníctvom ktorého sa