Saturday, August 25, 2007

Kôru ako farmaceutickú surovinu zbierame predovšetkým skoro na jar
(február—marec), keď je silné prúdenie miazgy. Vtedy sa kôra ľahšie oddeľuje. Kôru
prasleňovito narežeme vo vzdialenosti 0,25 až 0,30 m jeden nárez od druhého.
Potom sa tieto nárezy spoja pozdĺžnym rezom, čím vzniknú pravouhlé tvary kôry,
ktoré otĺkame dreveným kladivom. Pri zbere kôry treba dávať pozor, aby
z vnútornej strany nebolo na kôre drevo a vonkajšiu stranu treba očistiť od lišajníkov
a iných nečistôt.
Kôry sušíme na slnku vonkajšou stranou hore, na vzdušnom mieste. Kôry
obsahujú malé množstvo vody a môžu sa tiež dosúšať v tieni alebo v sušiarni pri
teplote do 50 °C. Sušia sa dovtedy, kým sa pri manipulácii začnú lámať. Po vysušení
sa kôry často sfarbujú do červenohneda, čo je zapríčinené oxidáciou obsahujúcich
trieslovín.