Tuesday, August 21, 2007

Korene, hľuzy, podzemky a cibule

sa vykopávajú na jeseň pred ukončením
vegetácie rastlín (keby sme ich hľadali neskôr, nebudú už na pôde viditeľné znaky,
podľa ktorých by sme mohli korene nájsť a určiť). Korene treba očistiť od pôdy,
deformovaných a nahnitých častí. Ukladáme ich do košov a umývame prúdom
studenej vody. Pri niektorých koreňoch odstraňujeme bočné korene, iné štiepame
alebo šúpeme, aby sa ľahšie vysušili. Niektoré hľuzy alebo hľuznaté korene (žeň-šeň,
vstavač) pred sušením konzervujeme jednorazovým ponorením do vriacej vody.
Všetky podzemné orgány sušíme v tieni a pri dobrej ventilácii. Keď podzemné
orgány sušíme v sušiarni, teplota sa musí pohybovať od 45 do 70 °C. Na slnku sa
môžu sušiť iba korene obsahujúce tanín a niektoré alkaloidy. Korene, ktoré
obsahujú silice, sa na slnku nesmú sušiť. Korene sú vysušené vtedy, keď sa pri
manipulácii neohýbajú, ale lámu.
Plody a semená — rozoznávanie a zbieranie
Plod je rastlinný orgán, ktorý obaľuje semená a vytvára sa premenou piestika po
oplodnení vajíčka v semenníku. Plod sa skladá z vonkajšieho, stredného a vnútorného
oplodia, v ktorom sú semená. Semeno je rozmnožovací orgán, v ktorom sa vyvíja
zárodok nového rastlinného jedinca.