Thursday, August 02, 2007

Kvety

— rozoznávanie a zbieranie
Kvet je skrátený letorast s metamorfovanými listami, ktoré zodpovedajú jeho
funkcii ako orgánu pohlavného rozmnožovania. Kvet sa skladá: z kvetnej stopky,
kvetného lôžka, kvetného obalu (okvetie alebo kalich a koruna), tyčiniek (nitka,
peľnica) a piestika (semenník, Čnelka a blizna).
Keď sa kvetný obal skladá z rovnakých lístkov, nazýva sa okvetie. Keď je však
zložený z kratších a dlhších lístkov, hovoríme o kalichu a korune. Keď sú všetky
lístky zelené a podobajú sa poháriku, okvetie sa nazýva pohárovité a keď sú rovnako
sfarbené a podobajú sa korune, okvetie sa nazýva korunovité. Niektoré rastliny
(obilniny) majú kalich silne redukovaný (opeľujú sa vetrom). Korunu poznáme
zrastenolupienkovú a voľnolupienkovú.