Sunday, August 26, 2007

Alchemilka žltozelená

— Alchemilla xanthochlora ROTHM.
Ružovité — Rosaceae
Alchemilka je trváca bylina s chlpatou
a rozkonárenou stonkou, ktorá dosahuje
výšku do 0,30 m. Dolné listy sú
dlaňovito deväťdielne, zúbkaté s dlhými
stopkami, horné (stonkové) listy sú na
krátkej stopke alebo sediace, chlpaté
a rozložené v praslenoch. Kvety sú
žltozelené, drobné, so štyrmi tyčinkami
a nachádzajú sa na vrchole stonky v malých,
okolíkom podobných súkvetiach.
Plod je nažka zatvorená v kvetnom
lôžku. Koreň je tmavohnedý a rastie
šikmo.
Alchemilka rastie od nížin až po vysokohorské
pásmo, na vlhkých lúkach,
prameniskách, pozdĺž potokov a riek, vo
vlhkých lesoch, popri kanáloch a všade
tam, kde je vlhké prostredie.

Labels: