Tuesday, July 24, 2007

Sušenie liečivých rastlín

Pred sušením musíme čerstvé rastlinné časti očistiť. S podzemných častí treba
odstrániť mechanické prímesí, pričom ich na krátky čas vložíme pod tečúcu vodu
a silno ich otrasieme. Neočistené korene v konečnom dôsledku obsahujú veľké
množstvo minerálnych látok, čo potom znižuje kvalitu drogy. Podľa požiadaviek
FCH ZSSR treba koreň niektorých rastlín (ibišu a sladovky hladkoplodej
— sladkého drievka) pred sušením ošúpať, čo je najvhodnejšie robiť ihneď po
vykopaní koreňa z pôdy.
Nadzemné rastlinné časti pred sušením očistíme od prímesí toho istého rastlinného
druhu, prípadne od prímesí z iných druhov, ktoré sa do nich dostali pri zbere.
Rastliny začneme sušiť najneskôr 5 — 6 hodín po ich zbere. Na konci sušenia sa
čerstvá rastlina zmení na drogu, ktorá je trvanlivou liečebnou surovinou. Pri
správnom sušení sa v droge zachovajú účinné látky, droga nečernie a nefermentuje.
Liečivé rastliny sušíme v súlade s charakterom účinnej látky. Sušíme ich rýchlo a pri
dobrej ventilácii. Pomalé sušenie spôsobuje zahnívanie rastlinných častí. Naopak,
rýchle sušenie bez ventilácie spôsobuje zaparenie rastlinných častí, rozpad obsiahnutých
účinných látok i stratu liečebného účinku. Zvlášť rýchlo sa musia sušiť
šťavnaté plody obsahujúce vitamíny.