Monday, July 23, 2007

Čistými látkami

dosiahneme rýchly účinok, dobre sa uskladňujú a je možnosť
kontroly liečebného efektu, no fytoterapeuti nie vždy uprednostňujú tieto ich
výhody. V závislosti od sledovaného cieľa volia najvhodnejšiu liečebnú formu.
Všeobecne nemožno v droge zachovať nezmenené chemické zloženie čerstvej
liečivej rastliny. Je dôležité, aby sa pri sušení alebo konzervovaní rastlín nepripustila
veľká strata účinnej látky a aby sa zachovala liečebná hodnota rastliny.