Friday, July 20, 2007

Stabilizovanie spomenutým spôsobom

je radikálny spôsob konzervovania liečivých
rastlín, no ekonomicky je tento spôsob nevýhodný. Vhodnejšie je konzervovanie
liečivých rastlín sušením. Pri sušení sa z čerstvej rastlinnej časti odstraňuje voda.
No týmto procesom sa účinok enzýmov nezničí, ale sa iba spomalí. Pri navlhčení
suchej drogy sa v nej znovu vytvárajú podmienky na aktiváciu enzýmov a na priebeh
rozpadných procesov. Preto niektorí autori predpokladajú, že liečebné formy, ako
destilované aromatizované vody, tinktúry, extrakty a iné získané z drog alebo
z čerstvých rastlín, sú dokonalejšie a liečivé látky sa v nich nachádzajú v trvanlivejšej
forme. Dnes sa získavajú aj iné trvanlivé formy z drog, a to disperzie (suché
práškovité výťažky drog) a rozličné galenické prípravky, ako aj čisté látky izolované
z rastlín.