Monday, June 11, 2007

É t e r i c k é oleje

Éterické oleje (silice) sú prchavé aromatické látky rastlinného pôvodu, ktoré
z chemického hľadiska predstavujú zložité zmesi rozličných organických zlúčenín.
Sú obsiahnuté v živých rastlinách, vylučujú sa zo špeciálnych sekrečných (vylučovacích)
orgánov a sú rozpustné v lipofilných rozpúšťadlách (éter, benzín). Väčšina
látok, z ktorých sú zložené éterické oleje, sú uhľovodíky — alkoholy, fenoly,
aldehydy, ketóny, oxidy, kyseliny, estery a iné. Obsahujú najmä uhlík, vodík
a kyslík. Najčastejšie obsahujú terpény a ich deriváty. V rastlinách majú rozličnú
fyziologickú funkciu, napríklad ochrannú, tiež priťahujú hmyz na opeľovanie
a ine.

Labels: