Sunday, June 10, 2007

Množstvo alkaloidov

v rastline záleží aj od vonkajších faktorov, a to od podnebia,
nadmorskej výšky, typu pôdy, zemepisnej polohy a iných. Obsah alkaloidov
v rôznych druhoch rastlín sa pohybuje od stôp po niekoľko percent. Alkaloidné
rastliny a preparáty z nich získané nachádzajú široké uplatnenie v medicíne. Na
organizmus účinkujú najmä cez nervovú sústavu (centrálnu alebo vegetatívnu),
pričom buď aktivujú, alebo utlmujú určitú fyziologickú reakciu. Presná hranica
medzi alkaloidmi pôsobiacimi utlmujúco sa nedá určiť, lebo ten istý alkaloid môže
účinkovať aktivujúco aj utlmujúco v závislosti od použitej dávky. V medicínskej
praxi sa alkaloidy používajú vo forme drog a preparátov z nich, alebo aj čisté vo
forme solí. V súčasnosti je dokázané, že prírodnú kombináciu alkaloidov s ich
pridružujúcimi rastlinnými látkami prijíma ľudský organizmus lepšie a ich pôsobenie
je fyziologickejšie a účinnejšie. Pridružujúce látky sú bielkoviny, saponíny, enzýmy,
farbivá a iné, ktoré spoločne pôsobia na absorpciu a týmto spôsobom aj na
terapeutickú účinnosť hlavného liečebného faktora.