Friday, June 08, 2007

Proces vzniku

a ukladania alkaloidov treba posudzovať v dynamike, zložitosti
a vzájomnej závislosti od najrozličnejších faktorov pre každý rastlinný druh. Veľa
rastlinných čeľadí obsahuje alkaloidy — Solanaceae, Ranunculaceae Rutaceae,
Berberidaceae, Papaveraceae, Menispermaceae, Loganiaceae a iné.
Alkaloidy majú rozličný, no podstatný význam pre život rastliny. Toto je
potvrdené faktom, že koncentrácia alkaloidov v rozličných momentoch vegetačného
obdobia je rôzna, alebo sa zvyšuje pri ochorení, či poranení rastliny. Napríklad pri
narezaní kôry chinínovníka nová kôra obsahuje dvojnásobné množstvo chinínu.
Okrem toho rastliny neukladajú alkaloidy vo všetkých svojich častiach rovnako,
najväčšie množstvo ukladajú v koreňoch a listoch. Ópiové alkaloidy sú napríklad
uložené v mliečnej šťave zelených makovíc.