Monday, July 03, 2006

PERIODICITA RŮSTU

-růst není rovnoměrný, mění se během dne i roku, tzn. Vykazuje periodicitu
-v noci-rychlejší růst
-při denní periodicitě se uplatňuje změna teploty, vlhkosti a přísun minerálů
-roční periodicita je podmíněna změnami během ročních období (střídání růstu a vegetačního klidu), vegetační klid způsoben vysokými nebo nízkými teplotami