Thursday, July 13, 2006

klíčení semen-přechod z klidové fáze k vzniku klíční rostliny (řízeno fytohormony)
-bobtnání-příjem vody semenem (i neklíčivým)
-životní cyklus-několik týdnů až tisíc let, podle cyklu rostliny dělíme na:
efeméry-vývoj trvá několik týdnů (osívka jarní)
ozimy-vyklíčí na podzim, přezimují, další rok dokončí vývoj (ozimý ječmen)
jednoleté-vývoj proběhne v jednom roce, zimu přežijí v podobě semen (netýkavka)
dvouleté-první rok vytvoří přízemní listy, druhý rok dokončí vývoj (cukrovka)
vytrvalé-více vegetačních období, opakovaně plodí, zimu přečkají v oddencích, hlízách, cibulích nebo kořenech (byliny, polokeře, keře, stromy)